La Fundació

Història

La Fundació Pere Relats fa més de 35 anys que gestiona residències d'avis al Poblenou de Barcelona

 

L’any 1972 es va crear al barri del Poblenou de Barcelona el Grup de Vells i Malalts, amb l’objectiu d’atendre les persones que estaven soles.

Aquests grups estàven formats per diferents voluntaris de les parròquies del barri. L’impulsor del grup era el jove capellà Pere Relats.

Tot i la seva mort l’any 1973, el grup va seguir treballant fins aconseguir obrir una Residència per als avis i àvies del barri l’any 1974. L’any 1975, per tal de consolidar i ampliar el projecte es va fundar l’Associació Pere Relats per a ancians, de la que en va ser el primer president el Sr. Jaume Batlle.

Des dels primers moments sempre hem tingut clara la visió inicial: que la gent gran pugui quedar-se al seu barri, a prop dels amics i familiars, i que hi trobi un ambient acollidor i potenciador de les pròpies aptituds individuals. A més, amb la creació de la Fundació Pere Relats l’any 1998, s’ha aconseguit recuperar l’esperit inicial d’atenció a les persones grans més marginades i excloses de la societat.

Durant aquests anys el somni inicial s’ha anat reforçant i ampliant amb la creació de noves residències i la professionalització de l’atenció i els serveis prestats.

Gràcies a l’ajut de moltes persones i institucions, actualment l’Associació disposa d’una residència assistida i la Fundació disposa d’una residència assistida i un centre de dia.

Fundació Pere Relats

Pere Relats, el segon per l’esquerra, amb els altres vicaris del Poblenou.

Patronat

Els òrgans de govern els formen les següents persones:

Fundació Pere Relats 

 • Montserrat Carrés – Presidenta
 • Mercè Montolio – Vicepresidenta
 • Jaime Ozores – Secretari
 • Josep Bou – Tresorer
 • Francesc Romeu – Vocal
 • Xavier Zaragoza – Vocal
 • Robert Edo – Vocal
 • Gabriel Carrió – Vocal
 • Maria Jesús Prades – Vocal

Associació Pere Relats 

 • Gerard Bota – President
 • Francesc Romeu – Vicepresident
 • Maria Jesús Prades – Secretaria
 • Joan Cañisá – Tresorer

Equip de treball

Unides vetllem per una atenció plena

Atenció directa 

 • Direcció de centres
 • Gerocultores
 • Direcció Tècnica
 • Coordinació de gerocultores
 • Voluntariat
 • Teràpia assistida amb gossos
 • Perruqueria
 • Equip mèdic
 • Fisioteràpia

 

 • Atenció espiritual i religiosa
 • Art-teràpia
 • Musicoteràpia
 • Treball social
 • Teràpia ocupacional
 • Psicologia
 • Podologia
 • Pallapupas
 • Integració social

Atenció indirecta 

 • Coordinació visites mèdiques
 • Neteja
 • Cuina
 • Bugaderia
 • Logística
 • Comunicació externa
 • Responsable en protecció de dades
 • Gerència
 • Manteniment
 • Recepció

Missió, visió i valors corporatius

Aprovats l'abril del 2018 a nivell d'entitat

 

Missió

La Fundació Pere Relats és una entitat sense finalitat de lucre que té per objecte l’ajut i l’assistència a les persones grans, a les persones que no es poden valer per elles mateixes, així com a les persones amb disminució física i sensorial, mitjançant l’acolliment, tant residencial com en centre de dia, per tal de millorar la qualitat de la seva vida.

El nostre model de funcionament està basat en una atenció integral a les persones residents i al seu entorn, amb un tracte individualitzat i tenint en compte les seves circumstàncies personals, socials i econòmiques.

L’entitat va néixer a partir de la vocació de servei i de voluntariat d’un grup de persones membres de les comunitats parròquials del Poblenou, així com dels capellans responsables d’aquestes parròquies.

Visió

Volem oferir uns serveis de qualitat, adaptats tant a les situacions actuals com futures de les persones ateses, així com a les circumstàncies socials i econòmiques de cada moment.

La nostra voluntat és fer arribar l’oferta de serveis al major nombre de persones que els puguin necessitar, i per tant fem una aposta ferma pel creixement de l’entitat, tant pel que fa al nombre de places disponibles, com en l’actualització i renovació dels espais existents, des d’un punt de vista tècnic i de confort.

Volem esdevenir referents en el desenvolupament i implementació d’un model d’atenció personalitzada. En aquest projecte, creiem indispensable l’aportació de les persones que es relacionen amb la Fundació des de qualsevol àmbit, especialment dels nostres professionals, a partir del treball col·laboratiu i la innovació, de la gestió i la transferència del coneixement i del compromís ètic.

hr

Valors corporatius

Model de funcionament

 

Fundació Pere Relats

El Model de Funcionament de la nostra entitat rau en donar una atenció especial a les persones, de forma individualitzada i sense deixar mai de costat la seva socialització. Per poder avançar en aquest model de funcionament hem posat en marxa dos projectes de llarga durada que ens ajudaran a seguir aquest camí:

Projecte 01

Per un costat el Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i el seu sistema Dementia Care Mapping (DCM) consistent en l’observació del les persones ateses per tal que d’aquesta sistematizació se’n puguin treure conclusions i canvis que millorin el seu benestar.

Projecte 02

Per un altre costat un Espai de Reflexió Ètica que ens faci, cada dia, molt conscients de que treballem amb persones que mereixen especial atenció.

Documentació

hr

Memòries

Memòria 2018: Pàgina 1Pàgina 2

Memòria  2017: Pàgina 1Pàgina 2

Memòria  2016: Veure

Memòria  2015: Veure

Memòria 2014: Veure

Memòria 2013: Veure

Memòria 2012: Veure

Memòria 2011: Veure

hr

Treball final de Postgrau

hr

Treball final de màster

 

hr

Premis

 

 • Millor pòster de les Quartes Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gran” Presentat amb el nom BENEFICIS QUE APORTA LA MUSICOTERÀPIA EN LA RESIDÈNCIA (2009)

 

 

 

 • “A la qualitat en l’atenció a la gent gran – ACRA” Presentada amb el nom UNA NOVA CONCEPCIÓ DEL RECURS ASSISTENCIAL (2005)
hr

Presentacions

hr

Enquesta de satisfacció 2015

Este sitio utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close