La Fundació

Història

La Fundació Pere Relats fa més de 35 anys que gestiona residències d'avis al Poblenou de Barcelona

 

L’any 1972 es va crear al barri del Poblenou de Barcelona el Grup de Vells i Malalts, amb l’objectiu d’atendre les persones que estaven soles.

Aquests grups estàven formats per diferents voluntaris de les parròquies del barri. L’impulsor del grup era el jove capellà Pere Relats.

Tot i la seva mort l’any 1973, el grup va seguir treballant fins aconseguir obrir una Residència per als avis i àvies del barri l’any 1974. L’any 1975, per tal de consolidar i ampliar el projecte es va fundar l’Associació Pere Relats per a ancians, de la que en va ser el primer president el Sr. Jaume Batlle. Posteriorment, l’any 1997, es va crear la Fundació Pere Relats.

Des dels primers moments sempre hem tingut clara la visió inicial: que la gent gran pugui quedar-se al seu barri, a prop dels amics i familiars, i que hi trobi un ambient acollidor i potenciador de les pròpies aptituds individuals. A més, amb la creació de la Fundació Pere Relats l’any 1998, s’ha aconseguit recuperar l’esperit inicial d’atenció a les persones grans més marginades i excloses de la societat.

Durant aquests anys el somni inicial s’ha anat reforçant i ampliant amb la professionalització de l’atenció i els serveis prestats i la millora constant de les instal·lacions de que disposem.

Gràcies a l’ajut de moltes persones i institucions, actualment la Fundació disposa d’una residència assistida i d’un centre de dia.

Fundació Pere Relats

Pere Relats, el segon per l’esquerra, amb els altres vicaris del Poblenou.

Patronat

Els òrgans de govern els formen les següents persones:

Fundació Pere Relats 

 • Montserrat Carrés – Presidenta
 • Mercè Montolio – Vicepresidenta
 • Jaime Ozores – Secretari
 • Josep Bou – Vocal
 • Francesc Romeu – Vocal
 • Xavier Zaragoza – Vocal
 • Robert Edo – Tresorer
 • Gabriel Carrió – Vocal
 • Maria Jesús Prades – Vocal

Associació Pere Relats 

 • Pere Clarós – President
 • Francesc Romeu – Vicepresident
 • Maria Jesús Prades – Secretaria
 • Joan Cañisá – Tresorer
 • Gerard Bota – Vocal

Missió, visió i valors

Aprovats l'abril del 2018 a nivell d'entitat

 

Missió

La Fundació Pere Relats és una entitat sense finalitat de lucre que té per objecte l’ajut i l’assistència a les persones grans, a les persones que no es poden valer per elles mateixes, així com a les persones amb disminució física i sensorial, mitjançant l’acolliment, tant residencial com en centre de dia, per tal de millorar la qualitat de la seva vida.

El nostre model de funcionament està basat en una atenció integral a les persones residents i al seu entorn, amb un tracte individualitzat i tenint en compte les seves circumstàncies personals, socials i econòmiques.

L’entitat va néixer a partir de la vocació de servei i de voluntariat d’un grup de persones membres de les comunitats parròquials del Poblenou, així com dels capellans responsables d’aquestes parròquies.

Visió

Volem oferir uns serveis de qualitat, adaptats tant a les situacions actuals com futures de les persones ateses, així com a les circumstàncies socials i econòmiques de cada moment.

La nostra voluntat és fer arribar l’oferta de serveis al major nombre de persones que els puguin necessitar, i per tant fem una aposta ferma pel creixement de l’entitat, tant pel que fa al nombre de places disponibles, com en l’actualització i renovació dels espais existents, des d’un punt de vista tècnic i de confort.

Volem esdevenir referents en el desenvolupament i implementació d’un model d’atenció personalitzada. En aquest projecte, creiem indispensable l’aportació de les persones que es relacionen amb la Fundació des de qualsevol àmbit, especialment dels nostres professionals, a partir del treball col·laboratiu i la innovació, de la gestió i la transferència del coneixement i del compromís ètic.

hr

Valors corporatius

Dignitat i respecte pel procés d’envelliment o de disminució de capacitats de les persones. Sentir-se respectada i acollida, facilitarà l’acceptació del propi procés.

Tracte personalitzat tant en el treball en grup, com en el tractament individualitzat. És important que tothom pugui gaudir de la millor manera possible de la vida a la residència.

Responsabilitat de totes les persones que es relacionen amb l’entitat, especialment dels professionals que han de treballar de manera eficient i intentant aportar el màxim de valor i implicació en tots els processos en què participa.

Motivació professional procurant la màxima adequació entre cada persona i el seu lloc de treball, per tal que tothom estigui al lloc on pugui desplegar al màxim el seu talent i les seves competències i li procuri major satisfacció, assegurant així la motivació del professional i promovent una bona oferta de formació continuada i especialitzada.

Confidencialitat, intimitat i prevenció del maltractament mitjançant el compromís de tractar amb absoluta confidencialitat les dades de caràcter personal que s’utilitzen en el dia a dia de l’entitat, especialment aquelles que fan referència a les persones ateses; de respectar la seva intimitat; i d’adoptar una posició de prevenció i de denúncia davant qualsevol conducta de maltractament, assetjament o tracte discriminatori.

Confiança entre les persones ateses i els cuidadors, de manera que les persones ateses es puguin sentir escoltades i tranquil·les a l’hora de prendre qualsevol decisió.

Atenció al final de la vida respectant les creences, les tradicions i, sobretot, les decisions preses respecte al tractament que la persona vol rebre en l’últim tram de la seva vida.

Espiritualitat amb una atenció especial a la dimensió espiritual de la persona com a part important del seu benestar, promovent espais de reflexió personals, des de la diversitat cultural.

Respecte a la diversitat cultural tenint en compte la pluralitat d’orígens, tradicions, religions i maneres de ser de les persones ateses i també dels nostres treballadors i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.

Honestedat en el tracte a les persones, sent conscients que només ho aconseguirem des de la nostra pròpia convicció personal.

Humilitat per tractar les persones amb totes les seves limitacions, i saber-se posar en el lloc dels altres.

Ètica i transparència en totes les actuacions que fem i a tots els nivells, de manera que s’incorporin com a valors que defineixin la manera de ser i de fer de la nostra entitat.

Model de funcionament

 

Fundació Pere Relats

El Model de Funcionament de la nostra entitat rau en donar una atenció especial a les persones, de forma individualitzada i sense deixar mai de costat la seva socialització. Per poder avançar en aquest model de funcionament hem posat en marxa dos projectes de llarga durada que ens ajudaran a seguir aquest camí:

Projecte 01

Per un costat el Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i el seu sistema Dementia Care Mapping (DCM) consistent en l’observació del les persones ateses per tal que d’aquesta sistematizació se’n puguin treure conclusions i canvis que millorin el seu benestar.

Projecte 02

Per un altre costat un Espai de Reflexió Ètica que ens faci, cada dia, molt conscients de que treballem amb persones que mereixen especial atenció.

Equip de treball

Unides vetllem per una atenció plena

Atenció directa 

 • Educadora social
 • Responsable Equip Gerocultor i Serveis Assistencials
 • Gerocultores
 • Direcció Tècnica
 • Coordinació de gerocultores
 • Voluntariat
 • Teràpia assistida amb gossos
 • Perruqueria
 • Equip mèdic
 • Fisioteràpia

 

 • Atenció espiritual i religiosa
 • Art-teràpia
 • Musicoteràpia
 • Treball social
 • Teràpia ocupacional
 • Psicologia
 • Podologia
 • Pallapupas
 • Integració social

Atenció indirecta 

 • Responsable de personal
 • Neteja
 • Cuina
 • Bugaderia
 • Logística
 • Responsable en protecció de dades
 • Comunicació externa
 • Gerència
 • Manteniment
 • Recepció

Activitats

Àmbit assistencial 

 • Atenció a les Activitats Instrumentals de la Vida Diària
 • Atenció a les Activitats Bàsiques de la Vida Diària
 • Atenció espiritual i religiosa
 • Podologia
 • Perruqueria

Àmbit lúdic i comunitari 

 • Activitats de dinamització sociocultural
 • Sortides culturals i d’entorn
 • Celebració aniversaris
 • Intercanvi intergeneracional

Àmbit social 

Àmbit terapèutic 

 • Suport psicoafectiu individual
 • Art-teràpia
 • Musicoteràpia
 • Teràpia ocupacional
 • Teràpia assistida amb gossos
 • Psicologia
 • Pallapupas
 • Equip mèdic
 • Fisioteràpia

Documentació

hr

Carta de serveis

Consulta de nostra Carta de serveis

hr

Memòries

Memòria  2019: Veure

Memòria 2018: Pàgina 1Pàgina 2

Memòria  2017: Pàgina 1Pàgina 2

Memòria  2016: Veure

Memòria  2015: Veure

Memòria 2014: Veure

Memòria 2013: Veure

Memòria 2012: Veure

Memòria 2011: Veure

hr

Treball final de Postgrau

hr

Treball final de màster

 

hr

Premis

 

 

 • Millor pòster de les Quartes Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gran” Presentat amb el nom BENEFICIS QUE APORTA LA MUSICOTERÀPIA EN LA RESIDÈNCIA (2009)

 

 

 

 • “A la qualitat en l’atenció a la gent gran – ACRA” Presentada amb el nom UNA NOVA CONCEPCIÓ DEL RECURS ASSISTENCIAL (2005)
hr

Presentacions

hr

Enquesta de satisfacció Centre de dia 2022

hr

Enquesta de satisfacció Residència Venero 2022

Este sitio utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Más información

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close